GULDKLIMPEN AB – Vi arbeider i Norge og Sverige med…

Kjerneboring – diamantboring

• Et håndverk som krever stor presisjon og gode teknisk kunnskaper.

• I Guldklimpen AB er det korte beslutningsveier. Bedriftens eier er utdannet innen geologi og bergmateriale fra Luleå Universitet.

• Vi har mulighet til å utføre arbeid også i Norge

• Vi utfører arbeid med noen av bransjens beste borerigger der arbeidsmiljø er prioritert.

• Sammen har vi lang erfaring med helårsboring.

• Vi har fokus på å utføre kvalitetsmessig godt arbeid og å levere den kjerne kunden ønsker.