Guldklimpen AB borer ca 500 meter dype hull på Igrene AB sin konsesjon i Dalarna, Sverige med hensikt å finne gass.

Vi kan ta oppdrag med boring etter gass på fastlandet i Skandinavia.